Český malíř
Jaroslav Černý
[1904 - 1984]Jaroslav Černý.

 

Jaroslav Černý
český  Malíř, * 1.06.1904 - Plzeň-Bolevec - † 1984 Černošice.

Studia na Akademii výtvarných umění v Praze (1936-38)   M. Švabinský, O. Nejedlý), studijní cesty Rakousko, Italie, Francie (František Kupka)   Ve třicátých letech se natrvalo usadil ve Vráži u Horních Černošic, kde žil až do své smrti v r. 1984.
Nejoblíbenější náměty svých obrazů nacházel v české krajině. Jejímu zobrazení ve všech jejích náladách a ročních obdobích věnoval podstatnou část své tvorby. Inspirovala ho zejména krajina z okolí Černošic, kterou si zamiloval, vracel se ale i na rodné Plzeňsko, na Ostravsko, Vysočinu. Nezůstával jen u krajinářských námětů, pozoruhodná je i jeho tvorba figurální a zátiší.
Nestřídal pouze náměty, vystřídal i několik výtvarných technik. Od kolorovaných kreseb a klasické olejomalby přechází k moderní barevné technice holandského pastelu, která se stala typickou zejména pro poslední léta jeho tvorby.

Svými obrazy se účastnil mnoha výstav doma i v zahraničí. Mezi nejúspěšnější patřila putovní výstava "Česká krajina" v Jižní Americe. V Čechách vystavoval se skupinou Aleš, v letech 1944 - 1961, později až do osmdesátých let spolupracoval hlavně se Středočeskou galerií a ČFVU. S jeho obrazy se můžeme setkat v Galerii hl. m. Prahy, v reprezentačních místnostech organizací a zastupitelských úřadů, v různých státních a soukromých sbírkách u nás i v zahraničí. Během života byl za svou uměleckou činnost oceněn ministerstvem školství a kultury, dostalo se mu několika čestných uznání a odměn.


Jaroslav Černý se skicákem


Něco o tvorbě Jaroslava Černého
 
  Jaroslav Černý byl spíše tichý, skromný a pracovitý člověk, který nevedl společenský život. Téměř vším pro něj byla jeho rodina a umění, kterému se věnoval neúnavně až do své smrti. Za svého života své nejmilejší obrazy neprodával, obživu mu dostatečně zajišťovala práce na zakázkách. Hlavní poklad jeho tvorby tedy zůstal v jeho pozůstalosti. V pozůstalosti Jaroslava Černého zůstalo mnoho obrazů, které jsou dnes naším průvodcem uměleckým hledáním malíře.

Tvorba Jaroslava Černého vycházela čistě z konfrontace citu a předmětu, potřeby zachytit prožitek krásy prchavého okamžiku, zachytit to nezachytitelné, nadčasové čím k nám krajina promlouvá. Byl k tomuto hledání a nacházení vyzbrojen velkým přirozeným talentem. Navázal v tomto na tvorbu našich předních krajinářů jako byl Antonín Slavíček, Oldřich Blažíček, Otakar Nejedlý, Václav Rabas a jiní. Tvorba Jaroslava Černého je méně akademická, méně salonní, ale o to bezprostřednější. Jeho obrazy jsou silné, nabité energií světla a barev a přitom zároveň citlivé a poetické. Podařilo se mu zachytit dynamický protiklad síly a citlivosti jaký můžeme zažít při pohledu na krajinu kterou máme rádi, zvláště pak krajinu našeho dětství či mládí. V umění zachytit emocionální dynamiku prožitku krajiny na plátně spočívá originalita a hlavní příspěvek mistrova díla k tradici českého krajinářství.

Jaroslav Cerny Gallery (english)

Jaroslav Cerny Gallery (česká verze)